121

đánh bóng

đánh bóng

 • Diamond polishing

  Đánh bóng kim cương

  Đánh bóng kim cương phù hợp với số lượng lớn đánh bóng trực tiếp, đánh bóng không thích hợp cho góc tròn ở Góc bên phải.Vứt bỏ vẻ ngoài sản phẩm đẹp, và hiệu quả cao, sử dụng kim cương ...
  Đọc thêm
 • Cloth round of polishing

  Vòng đánh bóng vải

  Đánh bóng bánh xe bằng vải có thể giải quyết sự bất thường, hiệu quả tốt, nhưng hiệu quả rất thấp.Nó chủ yếu được sử dụng cho các sản phẩm chất lượng cao như hàng thủ công....
  Đọc thêm
 • Manual polishing

  Đánh bóng thủ công

  Đánh bóng bằng tay, phương pháp này hiện nay chủ yếu được sử dụng cho các đồ thủ công rất khắt khe.Vị trí mịn có thể thực hiện theo cách đánh bóng thủ công, đánh bóng thủ công tương đối chậm và thích hợp để đánh bóng các chi tiết tốt chất lượng cao....
  Đọc thêm
 • Fire polishing

  Đánh bóng lửa

  Đánh bóng bằng ngọn lửa chủ yếu là sử dụng nhiệt độ cao để xử lý tấm acrylic, thông qua ngọn lửa đánh bóng tấm acrylic sáng, đẹp, phần lớn được sử dụng để gia công đánh bóng chữ pha lê nghệ thuật....
  Đọc thêm