121

Vòng đánh bóng vải

Vòng đánh bóng vải

Đánh bóng bánh xe bằng vải có thể giải quyết sự bất thường, hiệu quả tốt, nhưng hiệu quả rất thấp.Nó chủ yếu được sử dụng cho các sản phẩm chất lượng cao như hàng thủ công.

Độ chính xác định vị được kiểm soát trong vòng 0,15mm và chênh lệch đường chéo trong vòng 0,8mm.Theo yêu cầu vật liệu cắt và độ dày, có thể cắt nhiều tấm cùng một lúc, giảm đáng kể thời gian sản xuất, thông số cắt chính xác, không cần thủ công tham gia cắt, đảm bảo quá trình cắt tốt nhất.


Thời gian đăng: Dec-09-2021