121

Đánh bóng lửa

Đánh bóng lửa

Đánh bóng bằng ngọn lửa chủ yếu là sử dụng nhiệt độ cao để xử lý tấm acrylic, thông qua ngọn lửa đánh bóng tấm acrylic sáng, đẹp, phần lớn được sử dụng để gia công đánh bóng chữ pha lê nghệ thuật.


Thời gian đăng: Dec-07-2021